Geschiedenis

In 1980 werd de commissie
“Zomeravondconcerten – Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Oostkapelle”
opgericht.

Het doel was het organiseren van klassieke concerten op woensdagavond in de
Dorpskerk te Oostkapelle.
Voorzitster van deze commissie werd Mieke Maljaars – Wondergem.
Onder haar enthousiaste leiding werden deze concerten direct een groot succes.
Vele Zeeuwse musici passeerden de revue;
Leen de Broekert, Ferenc Hutijra, Jos Vogel, Marianne de Boer, Rien Balkenende,
Manon Meijs, Bea Zwadlo, Saskia Gerritsen, Jacco en Manuela Simons, Ineke de Vente,
Marijke Poppe, Anne-Marie de Beer, Marja Smet, Jolanda Dekkers, Martijn Kooiman en
Igor en Svjatoslav Presnyakov.
Later aangevuld met artiesten van buiten de provincie. Zij allen voldeden aan de hoogste artistieke eisen.

Het was traditie om na afloop van elk concert bij Mieke thuis nog wat na te praten over de avond, meestal tezamen met de musici.
Daarna werd ook het zo belangrijke collectegeld geteld; er werd immers geen entree-geld
gevraagd. De artiesten en de huur van de vleugel moesten echter wel betaald worden!
Dankzij de aanvullende subsidie van V.V.V. en Gemeente Veere kon aan deze verplichtingen worden voldaan.
Na het wegvallen van deze subsidies hebben onze gulle sponsors en het stijgend aantal
bezoekers ervoor gezorgd dat de continuïteit werd gewaarborgd.

In 2000 veranderde de naam van de commissie in ;
“Stichting Oostkapelle Cultureel”. ( S.O.C.).
In 2003 droeg Mieke Maljaars – Wondergem haar taken over aan het huidige bestuur.
Toen werd duidelijk hoeveel tijd en inspanning haar taak heeft gevergd en dat alles zonder gebruik van de computer!
Na haar overlijden in 2007 wordt Mieke als goede vriendin en warm mens nog steeds gemist.