Biografie Wim Brabants

wim brabants 0035750.jpeg


  • Evenement

1 augustus 2018

dwarsfluit

Biografie

Wim Brabants genoot zijn opleiding aan de Conservatoria te Antwerpen, Gent, Brussel en Den Haag bij ondermeer Frans Vester en Barthold Kuijken.
Hij doceert dwarsfluit en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven.

Onder zijn impuls ontstonden tussen 1980 en 1990 diverse kamermuziekensembles, die zich specialiseren in de uitvoering van achttiende- en negentiende-eeuwse muziek, gespeeld op authentieke instrumenten, zoals 'Le Plaisir des Dames' en het 'Amontrio'. Deze formaties verzorgen onder zijn deskundige leiding talrijke concerten in binnen- en buitenland. Zo vertegenwoordigde één van zijn barokensembles in 1992 de Stad Antwerpen op de Expo te Sevilla met overwegend Vlaamse muziek uit de achttiende eeuw.
Verder verzorgde hij concerten met diverse buitenlandse ensembles voor oude muziek, zoals 'Concert Royal Köln'. Ook maakte hij deel uit van het Duitse barokorkest 'Collegium aureum' (concerten in Keulen, Bazel, Zurich en Gent), het 'Consortium Antiquum' en vormde hij een duo met Ingrid Kaufmann (harp), Wim Brioen (gitaar) en Dirk Rombaut (piano).
Hij was fluitist van het barokorkest 'Musica Polyphonica' o.l.v. Louis Devos, waarmee hij vele CD-opnames realiseerde en in belangrijke buitenlandse concerten optrad (Frankrijk, Duitsland en Zwitserland).

Wim Brabants is in de muziekwereld gekend omwille van zijn researchwerk: zo beschikken zijn ensembles over een repertoire dat minstens voor de helft uit onbekende en herontdekte muziek bestaat, die door hem dankzij intensief opzoekingswerk in Europese en Amerikaanse muziekbibliotheken opgediept werd. Enkele van deze herontdekte werken werden ook door hem in een moderne editie uitgegeven.

In 1995 richtte hij ‘The Belle Epoque Orchestra' op, een orkest dat zich toelegt op de klassieke populaire orkestwerken uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
www.flandriarte.be